General Data Protection Regulation

Är du redo för GDPR?

Days
Hours

GDPR/18

General Data Protection Regulation

BRP / 18 är en organisation av IT-experter och juridiska rådgivare med expertis om integritet och skydd av personuppgifter. Den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR 2018) trädde i kraft den 25 maj 2018 fastställs nya regler för att hantera personlig information i Europeiska gemenskapen och som styr export av personuppgifter utanför EU: s gränser. EU-förordningen 2016/679 (allmän uppgiftsskyddsförordning) gäller inte bara EU-medborgare utan också till enheter bosatta utanför medlemsländerna. I den nya BRP / 18 förordningen definieras personuppgifter ”varje upplysning som avser en enskild ansluten till hans liv är privat, professionell och allmänheten […] såsom namn, foton, e-postadresser, bankuppgifter, arbete på webbplatser sociala nätverk, medicinsk information eller dator IP-adresser. ” Du kan be BRP / 18 om du behöver anlita en dataansvarig, eller om du vill komma i kontakt med en kropp som sätter i din företag eller Dina verksamhet i linje med de nya reglerna för privatlivet. Du kan samla information, titta på BRP / 18 i pdf-regler eller komma i kontakt med en organisation som kommer att ge användbara program att sätta dig i enlighet med den nya europeiska förordningen 2018.

Den nya förordningen om databehandling finns i EU-förordningen EU 2017/679, offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning. Det nya 2018-direktivet kommer att tillämpas från och med den 25 maj 2018 när företag och offentliga förvaltningar måste följa. Den nya förordningen för de definierande kraven för överensstämmelse med Privacy Code dataskydds: nya kontrollorgan vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen och skyddet av personuppgifter är i linje med vad som skrivs i BRP 2018 dokumentet. Den nya förordningen beskriver hur personuppgifter ska skyddas (”dataskydd”) och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser. Datasäkerhet (ICT-SEC) i den nya europeiska dataskyddsförordningen kommer att behandlas för personuppgifter och skydd. Nya standarder införs genom dataskyddsförordningen General i kraft sedan 25 maj 2018: uppgifterna bör behandlas i enlighet med de nya principerna för tillämpning och behandling bör följa en planerad cykel, erkänd som ”behandling av design.” Rättigheterna för personer att vara hanterbart i något skede av behandlingen av personuppgifter på Internet och i datorsystem: rätten till Avbokning av personuppgifter, rätten till Oblivion av personuppgifter på sökmotorer på Internet, och Direct i personbehandlingsblocket. Nya förpliktelser införs, till exempel DPIA – Data Protection Impact Assesment, vilket innebär systematisk övervakning av känslig och hög risk personuppgifter. Hur får man in med det nya regeln BRP 2018 och undvika sanktioner från Europeiska kommittén för skydd av personuppgifter är skrivet i PDF-dokumentet europeiska förordningen 2018 för behandling och skydd av personuppgifter. Genom underlättas processer BRP 2018 certifieringar och förvärv av ”klistermärken” som säkerställer riktigheten av databehandlingen, Garanterna européerna erkänner företag eller offentliga organ som uppfyller de nya reglerna BRP 2018. Det är viktigt att försöka på Internet nya partners BRP 2018, såsom certifieringsorgan och utbildning BRP 2018. på Internet och plattformar som Facebook, Google, Youtube och platser för företag måste tillämpa reglerna skrivna i texten för BRP 2018 och sätta konsumenten i stånd att surfa på Internet Att veta att dina personuppgifter behandlas och skyddas på ett korrekt och säkert sätt.

News